5/30/2007

ചെത്തിപൂവ്

രണ്ട് ഇനത്തില് പെട്ട ചെത്തിപ്പൂക്കള്

6 comments:

ഉമ്മര് ഇരിയ said...

രണ്ട് ഇനത്തില് പെട്ട ചെത്തിപ്പൂക്കള്

സു | Su said...

നല്ല പൂക്കള്‍. ചിത്രം അത്ര ക്ലിയര്‍ ആയില്ലല്ലോ.

Inji Pennu said...

രണ്ട് ഇനം എന്ന് പറഞ്ഞാ? രണ്ട് കളര്‍ ആണൊ?

സഞ്ചാരി said...

രണ്ടിനമെന്നുദ്ദേശിച്ചത്. നിറത്തിലും,പൂക്കളുടെ വലിപ്പത്തിലും ഇതളുകടെ രൂപത്തിലും,ഇലകളുടെ വലിപ്പത്തിലും രൂപത്തിലും ചെടിയുടെ വലിപ്പത്തിലും വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്.
In temples, devotees often make arrangements for special prayers using flowers. The chethi flowers have special significanace in temple rituals. Temple priests distribute prasadam (that include flowers) to devotees, signifying that the deity is pleased with their devotion.

Flowers were thus an integral part of the traditional Kerala lifestyle.

ഫ്രാന്‍‍സിയര്‍ said...

ചെതതി നടക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ മറ്റൊരു എനം.....
Ixora medicinal anu ketto

അരീക്കോടന്‍ said...

ക്ലിയര്‍ ആയില്ല