5/06/2007

മരീന വത്ത്വീന്കാത്തിരിപ്പ്

കടവ്


ഉദയംചെറുപനത്തടി
2 comments:

ഉമ്മര് ഇരിയ said...

പോട്ടം പിടിത്തത്തില്‍ ഒരു വിവരവുമില്ല എങ്കിലും.കുഞ്ഞോളങ്ങളും അതില്‍ ആടികളിക്കുന്ന വള്ളവും തല ഉയര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്ന ആ കെട്ടിടവും കണ്ടപ്പോള്‍ ഒരു കൌതുകം തോന്നി. അങ്ങിനെ 6233 നോക്കിയ മൊബയില് വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതാണ്.

SAJAN | സാജന്‍ said...

ഒരു കാമെറ വച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ മനോഹരമീ ഫോട്ടോകള്‍!